Persoonlijk leiderschap

Wat is persoonlijk leiderschap?

Om mensen te leiden moet je jezelf kunnen leiden. Persoonlijk leiderschap is een voorwaarde voor het leiden van mensen, teams en organisaties. En persoonlijk leiderschap is vooral een bewustwordingsproces.
Hoe bewuster je bent van jezelf, hoe beter je in staat bent anderen te leiden. Bewust zijn van wat je doet (of niet doet) en wat het effect daarvan is op jezelf en op anderen. Groter bewustzijn van waarom je dingen zelf doet.
Effectief leiderschap is vaak situationeel. Toch acteren we vaak op de automatische piloot. Ons gedrag als leider wordt grotendeels (rond de 90%) bepaald door onze COPs: Conditioneringen, Overtuigingen en Patronen. We zijn ons daar niet eens bewust van.
Groter bewustzijn biedt je meer mogelijkheden om je leiderschap in de buitenwereld meer handen en voeten te geven. Meer verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag en daarmee het verschil te maken.

Waarom een training persoonlijk leiderschap?

De training helpt je om de teugels in zelfbewuste handen te leggen. Je wordt meer bewust van je gedrag als leider en het effect daarvan. En van je drijfveren, je motieven, je denk- en doe stijlen en je doelstellingen, die bepalend zijn voor je gedrag.
Bewustzijn, ontwikkeld in de cursus persoonlijk leiderschap, helpt je doorbraken te maken in je gedrag. Voorbij wat je deed en altijd gedaan hebt. En daardoor doorbraken naar effectiever, efficiënter en succesrijker leiden.
De training persoonlijk leiderschap biedt mogelijkheden voor doorbraken bij je zelf, in je teams en in je organisatie. Doorbraken in succesrijk zijn in je ondernemingen als directeur, ondernemer en manager. Maar ok als verantwoordelijk leider in je privé omgevingen.

Wat leer je tijdens de training persoonlijk leiderschap?

De training biedt je nieuwe inzichten (bewustzijn) in waarom je doet wat je doet. En handvatten om in de waan van de dag je daarvan bewust te blijven. Dat kost uiteindelijk niet meer tijd, want je krijgt in de cursus persoonlijk leiderschap daar tips en tricks voor. Met gemak en sneller naar een beter resultaat.
De training persoonlijk leiderschap helpt je het continu ontwikkelproces als leider op gang te houden. Het belang van reflectie op je gedrag, van feedback (krijgen en vragen) en van openheid om de ruimte in de interactie met anderen te vergroten komen aan de orde in de cursus persoonlijk leiderschap. Het biedt je meer mogelijkheden om anderen te inspireren, te motiveren, te verbinden en te beïnvloeden. Je leert in de training persoonlijk leiderschap het belang van je intentie achter je acties te herkennen.

Hoe breng je persoonlijk leiderschap in de praktijk?

Je persoonlijk leiderschap ontwikkel je in de praktijk dus vooral door continue reflectie op je gedrag en het effect daarvan. Maar dus ook toepassen van wat je leert van de reflecties. “Experimenten” met nieuw gedrag en daar weer van leren, zoals de leercyclus van Kolb ook aangeeft.
Toepassen dus van wat je leert in leert in de cursus persoonlijk leiderschap. De beste kans om het leiderschap te ontwikkelen die bij je past. Zeg maar, dat het best gebruik maakt van je eigen talenten, mogelijkheden en krachten. En daardoor ook het meest effectief, efficiënt en succesrijk is.

Wat betekent persoonlijk leiderschap voor jouw organisatie?

Persoonlijk leiderschap is eigenlijk een belangrijke voorwaarde voor invulling van je leiderschap in de omgevingen waarin je acteert. Hoe effectiever je bent in persoonlijk leiderschap, hoe beter je in staat bent om het leiden van anderen bewuster en beter vorm te geven. Om mensen te stimuleren, motiveren en helpen om ook meer uit zichzelf te halen.
De training biedt je ook de mogelijkheden om dit doorleeft te doen op basis van je eigen ervaring. Je bent beter in staat anderen te begeleiden in hun eigen ontwikkeling. Dat is van groot belang, want mensen willen eerder begeleid dan geleid worden. Mensen worden inderdaad liever gestimuleerd, gemotiveerd, geïnspireerd en geholpen, dan verteld wat ze moeten of horen te doen.
Persoonlijk leiderschap dus een belangrijke voorwaarde voor effectief, situationeel leiderschap. Word de soort leider die mensen vrijwillig willen volgen en leer wat effectief leiderschap is.

Aanmelden voor de training persoonlijk leiderschap?

Neem vrijblijvend contact op
Contact opnemen