Coachend leidinggeven

Wat is coachend leidinggeven?

Coachend leidinggeven is één van de zes belangrijkste leiderschapsstijlen. Bij coachend leiderschap staat niet het leiden maar het coachen centraal. De leider is vooral gericht op ontwikkelen van anderen, door ernaast te zitten en te helpen met (persoonlijke) ontwikkelvraagstukken.
Er is een duidelijk onderscheid tussen problemen oplossen en mensen ontwikkelen. De cursus coachend leidinggeven is gericht op begeleiding van medewerkers in het vinden van oplossingen in plaats van het beiden van oplossingen. Coachend leiderschap biedt een hongerig persoon een hengel om te vissen in plaats van een vis om te eten.
Coachend leidinggeven is voor veel leiders een uitdaging. Ze zijn veelal gericht op oplossen van problemen in plaats van ontwikkelen. Daarnaast is realisatie van de (eigen) doelstellingen vaak belangrijker dan ontwikkeling van medewerkers. En soms zijn ze zelf onderdeel van de worsteling van medewerkers.
Coachend leiderschap is dus niet vanzelfsprekend. Het betekent als leider je eigen belang op de korte termijn ondergeschikt maken aan de ontwikkeling van medewerkers. Maar je wint er heel veel mee op de lange termijn.

Waarom een training coachend leiderschap?

Een training coachend leiderschap is nodig om het onderscheid te kunnen maken tussen coachen en leidinggeven. Wanneer los je problemen op en wanneer begeleid je ontwikkeling. De training coachend leidinggeven biedt je handvatten daarvoor en leert je om niet meer in de traditionele valkuil van oplossen te trappen. De training coachend leiderschap levert je ook een duidelijk stappenplan om je medewerkers te coachen in hun ontwikkeling.
Het is een lastig dilemma: het effect van coachend leidinggeven kan je pas zien als je het doet. In de training coachend leidinggeven helpen we leiders het belang daarvan te begrijpen. En hoeveel je daar als persoon en organisatie er eigenlijk uit haalt.

Wat leer je tijdens de training?

De training coachend leidinggeven leert je onderscheid te maken tussen leiden en coachen. Je leert ook de vaardigheden om medewerkers effectiever te coachen. Bijvoorbeeld het belang van bevragen: voor ontwikkeling hebben mensen vaak meer aan je vragen dan aan je antwoorden.
De training coachend leiderschap leert je ook de belangrijkste stappen in het ontwikkelproces van medewerkers:

  • Definiëren van de ontwikkelvraag: Wat is de worsteling is en waarom is dit een lastige situatie is voor de medewerker.
  • Bespreken van de normale acties: Wat doet de medewerker meestal in deze situatie en wat zijn de gevolgen daarvan.
  • Onderzoeken van andere mogelijkheden: Hoe anders te kijken naar de situatie en welke nieuwe manieren zijn er om hiermee om te gaan.
  • Kiezen voor de andere acties: Wat gaat de medewerker daadwerkelijk anders doen en wat zijn de vervolgstappen in de ontwikkeling.

Hoe breng je coachend leiderschap in de praktijk?

De 4 stappen van het ontwikkelproces uit de opleiding coachend leidinggeven is direct toepasbaar in de praktijk. Coachend leidinggeven is niet een eenmalig activiteit. Coachen is effectief als het continu plaats vindt met de juist opvolging.
Het ontwikkelproces uit de training coachend leiderschap hoort onderdeel te zijn van elk functioneringsgesprek. Met een duidelijk knip tussen leiden en coachen. In het 1e deel staan doelen, voortgang, problemen en oplossingen centraal. In het 2e deel staan de ontwikkelvraagstukken of worstelingen centraal. Naast realisatie van doelen wordt daarmee gewerkt aan de continue ontwikkeling van de medewerker.

Wat betekent coachend leiderschap voor jouw organisatie?

Coachend leiderschap onderkend het belang van ontwikkeling van medewerkers. En biedt ze mogelijkheden om zelf te groeien en te ontwikkelen.  De cursus coachend leidinggeven stelt medewerkers in staat om in de toekomst zelfstandiger problemen op te lossen. En op den duur ook zelfstandig te werken aan de eigen ontwikkelvragen. Ze groeien in zelfvertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid.
De betekenis van coachen leiderschap voor je organisatie is ontzettend groot. Je vergroot de capaciteit en het vermogen van medewerkers. Het betekent dat je in de toekomst minder aandacht hoeft te besteden aan begeleiding van medewerkers, terwijl de output een stuk groter is dan normaal.
Dus, managers die nog niet volleerd zijn in coachend leiderschap, het is nu de tijd om zelf daarin te groeien. De opleiding coachend leidinggeven is een je één van je beste opties om effectiever, efficiënter en succesrijker samen te werken. En het beste uit je medewerkers naar boven te halen.

Aanmelden voor de training coachend leidinggeven?

Neem vrijblijvend contact op
Contact opnemen

De Wagenmenner located at Amazonelaan 28 , Purmerend, the Netherlands . Reviewed by 92 customers rated: 4.8 / 5