Team Effectiviteit

Meer bereiken met je team is een uitdaging

Wie werkt er nog alleen? We werken in teams om complexe vraagstukken het hoofd te bieden met connectie en creativiteit. Maar met je team resultaten bereiken is niet zo vanzelfsprekend. Zelfs niet met heldere doelen en geschikte mensen, materiaal, materieel en methode. Presteren met je team in de hectiek van vandaag is geen eenvoudige opgave.

De teamresultaten worden vooral bepaald door de samenwerking. Daarom leveren twee vergelijkbare teams soms heel verschillende resultaten op. Maar het realiseren van een ingespeeld team is een stevige opgave. Door de vele onzichtbare aspecten van menselijk gedrag en interactie. En door stress, als gevolg van drukte, deadlines en onduidelijkheid. Terwijl een goede chemie vooral waardevol is in stresssituaties.

Meer bereiken team resultaten prestatie presteren teamresultaten samenwerking ingespeeld uitdaging gedrag iteractie drukte deadlines onduidelijkheid chemie stress connectie creativiteit acties werkvormen inbreng teamleden plezier ontwikkeling leiden effectiever zinvoller gemak efficiënter lef doorbraken krachten verborgen doelstellingen samenwerken samenspelen samenleren verkenning verbinding vertrouwen sleutel constructief teamcultuur inzicht nieuwe leiderZelf ben je leidend in de samenwerking. Het is je uitdaging daarvoor een goede basis te creëren. Met helderheid over resultaten, acties en werkvormen. Met zicht op de waardevolle inbreng van alle teamleden. En met een gerichtheid op plezier en ontwikkeling. Je eigen ontwikkeling stelt je in staat te zorgen voor een basis, die essentieel is in het (bege-)leiden van je team naar ongekende resultaten.

Doorbraken in effectiever en zinvoller samenwerken

Het is goed mogelijk om met je team meer te bereiken, met meer plezier en gemak. Om aansprekende resultaten te leveren en om steeds verder te groeien als team. Om teamdoelen te halen, maar dan ook op een effectievere, efficiëntere en zinvollere wijze. Daar is wel lef voor nodig.

De Wagenmenner stelt je in staat om met je team doorbraken te maken in effectiever en zinvoller samenwerken. Door de verborgen krachten in het team te herkennen, vrij te maken en te verbinden aan de doelstellingen. Om daarmee als team beter te presteren, met meer gemak en plezier voor iedereen.

Meer inzicht in individueel en collectief gedrag biedt nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Samenspelen leidt tot een ingespeeld team. Het schept ruimte voor verbinding en vertrouwen, met behoud van individuele verantwoordelijkheid en kracht. Het klinkt soft, maar is de sleutel tot keihard resultaat!

Samen met De Wagenmenner realiseer je een constructieve teamcultuur, waarin samenwerking kan gedijen en er ruimte is voor grote individuele bijdragen. Nieuwe inzichten helpen je om gebaande paden te verlaten. En andere werkvormen stellen je in staat het team resultaatgericht samen te laten werken. Om als nieuwe leider daarmee in, en met je team, het verschil te maken!

Doe de QuickScan Teameffectiviteit
Meld je aan voor de TeamAnalysis

Óf neem vrijblijvend contact op
Contact opnemen

De Wagenmenner located at Amazonelaan 28 , Purmerend, the Netherlands . Reviewed by 92 customers rated: 4.8 / 5