Situationeel leiderschap

Wat is situationeel leiderschap?

Situationeel leiderschap is het vermogen om als manager effectief te handelen in een specifieke situatie. Situaties kunnen erg verschillen ten gevolge van bijvoorbeeld:

 • De mensen die betrokken zijn, met eigen competenties en kwaliteiten
 • Het specifiek voorliggend probleem en/of de doelstelling
 • De behoefte aan sturing en ondersteuning

Situationeel leidinggeven is erg afhankelijk van 2 specifieke kwaliteiten van de leider:

 1. Het vermogen om de situatie goed in te schatten (zie hierboven)
 2. Het vermogen om de meest effectieve leiderschapsstijl en/of interventie toe te passen

Door de grote diversiteit in situaties heeft de leider een breed handelingsrepertoire van leiderschapsstijlen nodig. Het gaat daarbij vaak om gedrag en de vorm van interactie. Een breed scala van vaardigheden (competenties, mogelijkheden) is nodig om in te spelen op de diverse situaties. Op de meest effectieve, efficiënte en succesvolle wijze.

Waardevolle inzichten over netwerken

Waarom een training situationeel leidinggeven?

Een training situationeel leiderschap maakt je beter bewust van je eigen manier van kijken naar situaties. We hebben allemaal een eigen, beperkte perceptie of waarneming van een situatie. Dat is bepalend voor wat je ziet en daardoor voor wat je denkt, voelt en doet. Betere mogelijkheden voor het doorgronden van situaties en meer Inzicht in de invloed van je eigen perceptie op je gedrag stellen je in staat effectiever situationeel leiding te geven.

Daarnaast helpt een training situationeel leidinggeven je om meer mogelijkheden tot handelen te ontdekken. Ontwikkelen van je eigen leiderschapsstijlen en handelingsrepertoire door onder anderen ontdekking van je onbewuste mogelijkheden en bekwaamheden. Er valt vaak nog veel voor je te ontdekken in de training situationeel leiderschap.

Wat leer je tijdens de training situationeel leidinggeven?

Je leert in de training:

 • Hoe je een situatie goed kan doorgronden en begrijpen.
 • Hoe je kan variëren met perspectieven, voorbij je gebruikelijk perceptie, om situaties en mensen beter in te schatten.
 • Hoe je daardoor beter in staat bent om effectiever situationeel leiding te geven.
 • Welke leiderschapsstijlen je hebt en welke je kan toevoegen aan je handelingsrepertoire.
 • Welke handeling het meest effectief zijn een bepaalde situatie.

Als je doet dat je deed, krijg je wat je kreeg. Op de automatisch piloot doen we echter in de waan van de dag steeds hetzelfde. De training situationeel leiderschap helpt je de betere dingen te doen en de dingen beter te doen. Meer passend bij de situatie, met betere effecten tot gevolg.

Hoe breng je dit in de praktijk?

Door toepassing van de inzichten, opgedaan in de training situationeel leiderschap, in de dagelijkse praktijk en leren van de nieuwe ervaring. “Experimenteren” met leiderschapsstijlen en met ander gedrag in een bepaalde situatie levert een nieuwe ervaring. Reflectie daarop levert nieuwe inzichten op over effectiviteit, efficiënt en zinvolheid daarvan. Maar die zijn pas zinvol als die ook daadwerkelijk worden toegepast, zoals we weten vanuit de leercyclus van Kolb.

Continu leren is essentieel voor je situationeel leiderschap, want elke situatie is weer anders. Je vergroot je vermogen door daadwerkelijk te experimenteren. Door soms de automatische piloot uit te schakelen en (het) iets anders te doen. En daarvan te leren. Continu leren omgaan met andere manieren van kijken naar situaties en anders te handelen.

Wat betekent dat voor je organisatie?

De training situationeel leidinggeven levert jou en je organisatie heel veel op:

 1. Je wordt zelf effectiever in de dingen die je doet, bijvoorbeeld in sturing, ondersteuning en motivatie van je medewerkers. Het effect op je mensen en daardoor op het resultaat van je team of organisatie wordt groter. In termen van de betere dingen doen en de dingen beter doen.
 2. Je helpt je mensen om zelf meer te bereiken door ze beter te begeleiden in inhoud en proces. Door meer aandacht voor de communicatie en/of interactievorm, waardoor de intentie van sturing en ondersteuning wordt begrepen.
 3. Je bent beter in staat om je goede mensen langer te behouden. Algemeen is bekend dat mensen bij bedrijven werken, maar managers verlaten. Situationeel leiderschap biedt je goede mogelijkheden tot adequate communicatie en goede verbinding met je medewerkers. Behalve dat ze daardoor beter presteren ben je ook beter in staat ze te behouden.

Aanmelden voor de training situationeel leiderschap?

Neem vrijblijvend contact op
Contact opnemen

De Wagenmenner located at Amazonelaan 28 , Purmerend, the Netherlands . Reviewed by 92 customers rated: 4.8 / 5