29 Mar

Cultiveer verantwoording in teams

Tips voor versterking aanspreekvaardigheid en teamverantwoordelijkheid Elk teamlid is verantwoordelijkheid voor de eigen prestatie en gedrag. Maar in teams komt daar de verantwoordelijkheid bij om elkaar daarop aan te spreken.