De uitdaging van leiderschap

De huidige en verwachte ontwikkelingen gaan gepaard met onzekerheden: voor de onderneming, de medewerkers en jezelf. De onzekerheden worden meestal met beproefde maatregelen en gedrag het hoofd geboden, d.w.z. volgens de bekende weg. De uitdaging van leiderschap is om juist nu te zoeken naar nieuwe wegen om samen de onderneming gezond te houden. Om realisatiekracht in de onderneming te ontsluiten. De belangrijkste succesfactor is als leider zelf het voorbeeld te zijn. Dat vergt continue zelfontwikkeling en moed om een nieuwe weg te gaan. Je zelf leiden stelt je in staat de onderneming effectiever te bege-leiden in grootse prestaties. Ga je de uitdaging aan of kies je voor de bekende weg?

Het enige constante is de verandering en dat gaat meestal gepaard met onzekerheid. Hoe ga je als leider om met de huidige onzekerheden, van jezelf, je medewerkers en je onderneming? Hoe leid je de onderneming door de veranderingen heen? Hoe activeer je realisatiekracht in de onderneming? Immers, de problemen lijken groot en de roep om daadkracht is erg luid.

In tijden van onzekerheid volgen leiders veelal de bekende weg. En dat is begrijpelijk vanuit de behoefte aan houvast in turbulente tijden, voor zichzelf en voor anderen. Leiders doen het bewust, maar vooral onbewust: de nieuwe uitdagingen het hoofd bieden met bekende, beproefde maatregelen en gedrag. Slechts zelden staan leiders zichzelf toe op zoek te gaan naar een vernieuwende en effectievere manier van leiden. Daar hebben zij simpelweg geen tijd voor! Het gevolg is dat de onderneming een oceaan aan mogelijkheden om succesvol te zijn onbenut laat.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

De uitdaging van leiderschap is om juist nu te zoeken naar nieuwe wegen om samen de onderneming gezond te houden. Om onderneming en medewerkers te leiden in zelfvertrouwen, gezamenlijke kracht en verbondenheid. Om de oceaan van mogelijkheden in de onderneming te ontsluiten en aan te wenden om de problemen op te lossen. Met gezondheid in termen van financiën, producten & diensten, klanten en medewerkers tot gevolg. En de innovatie, productiviteit, effectiviteit en efficiëntie die daarmee samengaat.

Ontsluiten van de realisatiekracht in de onderneming zou het belangrijkst doel van leiders moeten zijn. Constant zoeken naar andere, creatieve, nieuwe manieren om waarde te creëren, klanten te bedienen, kosten te besparen, medewerkers te ontwikkelen en problemen op te lossen. Probleem? Crisis? Deze worden dan vooral gezien als aanleiding om creatief te worden. Wat doen wij er samen aan deze op te lossen? Hoe genereren wij samen meer-waarde?

Het is daarom nu van essentieel belang jouw leiderschap bewuster ter hand te nemen. Het is waardevol en zinvol voor de klanten en de medewerkers van de onderneming. Het is belangrijk voor het voortbestaan en de ontwikkeling van de onderneming. En het is absoluut leuk en waardevol voor jouw eigen groei. Waarde en betekenis voor de omgeving en voor jezelf staan hierbij centraal.

De belangrijkste succesfactor is zelf het voorbeeld zijn door het eigen gedrag. Medewerkers zijn bereid om het beste uit zichzelf te halen als zij zien hoe je het beste uit jezelf en de onderneming haalt. Door jouw gedrag, meer dan door woorden, worden de medewerkers geraakt, geïnspireerd, betrokken en uitgedaagd om creatief te zijn. Door jouw voorbeeld en waardering zijn zij bereid zich te laten leiden tot grootse en waardevolle prestaties.

Dat vereist continu zelf bewust aan de slag zijn met persoonlijk leiderschap. Het ontdekken van jouw authentiek leiderschap: het vermogen om door je daden hoop en richting te geven, bezieling op te roepen  en kracht te mobiliseren om vandaag in beweging te komen. Vertrouwen geven door samen met de medewerkers de schouders eronder zetten. Bewust zijn van de effecten van jouw gedrag op de omgeving als (in-)formele leider. Realiseren dat om mensen te kunnen leiden je eerst jezelf moet kunnen leiden. Regelmatig een pas op de plaats maken is voor jezelf dan ook van essentieel belang.

Om mensen te kunnen leiden moet je eerst zelf kunnen leiden

Het vergt moed en lef om een nieuwe weg te gaan. Leiders zijn bereid het vergrootglas op zichzelf te zetten. Daarbij is moed, om over de eigen onbewuste patronen en overtuigingen heen te stappen, van essentieel belang. Door je meer gewaar te zijn van jouw gedrag en het effect daarvan op de omgeving, ben je in staat meer lef te tonen, een nieuwe weg te gaan en effectiever te leiden. Passend bij jouw eigen-aardigheden en bij de situatie van het moment.

Je zelf leiden stelt je in staat om de onderneming effectiever te bege-leiden. Het biedt betere mogelijkheden om de uitdagingen het hoofd te bieden, met al jouw mogelijkheden als leider en met al de mogelijkheden van de onderneming. Het is een cruciale factor in de waarborging van de continuïteit van de onderneming.

Ga je zelf de uitdaging aan of kies je voor de bekende weg?

3 thoughts on “De uitdaging van leiderschap”

 1. Henk A. Mahabiersing

  Hoewel ik me wel kan terugvinden in de aanbevelingen, wil ik toch een paar kanttekeningen plaatsen:

  De schrijver is lijkt voorstander van het klassieke beeld van de leider (management) aan het stuur en de volgers (werknemers) in de passieve rol van passagier of trekpaarden. Als dat niet zo is, blijkt dat niet uit dit artikel en het past trouwens ook bij de titel die hij voor zichzelf heeft gekozen nl de Wagenmenner. Ik erken dat schrijver ook meerdere malen de werknemers noemt maar m.i. toch steeds in een vrij passieve rol. De reis is niet alleen veel aangenamer maar vooral ook succesvoller als alle inzittenden en de trekpaarden dezelfde richting op willen ipv moeten.

  In onze branche is gebleken dat je eerst de persoonlijke ambities van medewerkers specifiek moet afstemmen op de plannen van de onderneming. Medewerkers zullen veel eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen en de richting die management heeft gekozen voor de onderneming, als zij daarin hun eigen persoonlijke ambities kunnen terugvinden. Het is daarom van groot belang dat de leider(s) zich er, in eerste instantie, van bewust zijn dat medewerkers evenals management en de onderneming, een eigen plan hebben. Het is geen gegeven dat deze 2 parallel lopen. Als mederwerkers hun persoonlijke ambities niet kunnen realiseren binnen de onderneming en/of niet kunnen synchroniseren met de plannen van de onderneming dan zullen ze zich ook niet maximaal inzetten en continu de vacaturebanken afspeuren naar een werkgever die wel past in hun persoonlijk plan. Het “afvloeiien” van medewerkers die niet passen in het bedrijfsplan moet daarom ook uit de taboesfeer worden gehaald. De moderne onderneming kan zich geen medewerkers permiteren die bij het bedrijf blijven alleen voor het salaris.

  Daarom is het van essentieel belang dat elk plan van de wagenmenners in de zakenwereld begint met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor en in samenspraak met elke individuele medewerker.

 2. Beste Henk,

  Dank voor je uitgebreide reactie. Mijn excuses voor mijn erg late reactie. Lycos liet mij in de steek, waardoor de website een paar weken uit de lucht is geweest en ik verstoken was van mail. Wel rustig 😉
  De wagenmenner hangt niet het klassiek beeld van de leider aan, maar is juist groot voorstander van een andere manier van (bege-)leiden van organisaties.
  Dat vergt ander leiderschap. Het beeld dat jij schets past daar heel goed in. En het vergt van huidige (formele en informele leiders) een individuele en collectieve ontdekkingsreis naar dit andere leiderschap. Het artikel tracht deze leiders uit te dagen de ontdekking aan te gaan. En bijvoorbeeld te ontdekken dat mensen begeleiden meer effect heeft dan mensen te willen leiden.
  Het is verleidelijk leiderschap direct te relateren aan de leiders (managers) in de organisaties. Zij vervullen een belangrijke voorbeeldrol, waardoor meer aandacht voor deze groep op zijn plaats is. Maar leiderschap heeft betrekking op iedereen in de organisatie, ongeacht functie of (hiërarchische) positie. Het gaat erom effectiever te worden en meer realisatiekracht te tonen.

Leave a Comment

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De Wagenmenner located at Amazonelaan 28 , Purmerend, the Netherlands . Reviewed by 92 customers rated: 4.8 / 5